znaki informacyjne

znaki informacyjne

Informują one o sposobie prowadzenia pojazdu lub o obiektach znajdujących się w pobliżu drogi. Znaki informacyjne mogą być umieszczane po obu stronach jezdni, na przedłużeniu osi jezdni lub także ponad jezdnią.

W przypadku, gdy znak zawiera zalecenia dotyczące sposobu kierowania pojazdem, należy się do nich stosować. Niektóre znaki mogą być dodatkowo uzupełniane tabliczkami precyzującymi ich znaczenie.

1Znak D-1 , droga z pierwszeństwem D-1 Znaki informacyjne :

droga z pierwszeństwem
2Znak D-2 , koniec drogi z pierwszeństwem D-2 Znaki informacyjne :

koniec drogi z pierwszeństwem
3Znak D-3 , droga jednokierunkowa D-3 Znaki informacyjne :

droga jednokierunkowa
4Znak D-4a , droga bez przejazdu D-4a Znaki informacyjne :

droga bez przejazdu
5Znak D-4b , wjazd na drogę bez przejazdu D-4b Znaki informacyjne :

wjazd na drogę bez przejazdu
6Znak D-5 , pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni D-5 Znaki informacyjne :

pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
7Znak D-6 , przejście dla pieszych D-6 Znaki informacyjne :

przejście dla pieszych
8Znak D-6a , przejazd dla rowerzystów D-6a Znaki informacyjne :

przejazd dla rowerzystów
9Znak D-6b , przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów D-6b Znaki informacyjne :

przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
10Znak D-7 , droga ekspresowa D-7 Znaki informacyjne :

droga ekspresowa
11Znak D-8 , koniec drogi ekspresowej D-8 Znaki informacyjne :

koniec drogi ekspresowej
12Znak D-9 , autostrada D-9 Znaki informacyjne :

autostrada
13Znak D-10 , koniec autostrady D-10 Znaki informacyjne :

koniec autostrady
14Znak D-11 , początek pasa ruchu dla autobusów D-11 Znaki informacyjne :

początek pasa ruchu dla autobusów
15Znak D-12 , pas ruchu dla autobusów D-12 Znaki informacyjne :

pas ruchu dla autobusów
16Znak D-13 , początek pasa ruchu powolnego D-13 Znaki informacyjne :

początek pasa ruchu powolnego
17Znak D-13a , początek pasa ruchu D-13a Znaki informacyjne :

początek pasa ruchu
18Znak D-14 , koniec pasa ruchu D-14 Znaki informacyjne :

koniec pasa ruchu
19Znak D-15 , przystanek autobusowy D-15 Znaki informacyjne :

przystanek autobusowy
20Znak D-16 , przystanek trolejbusowy D-16 Znaki informacyjne :

przystanek trolejbusowy
21Znak D-17 , przystanek tramwajowy D-17 Znaki informacyjne :

przystanek tramwajowy
22Znak D-18 , parking D-18 Znaki informacyjne :

parking
23Znak D-18a , parking - miejsce zastrzeżone D-18a Znaki informacyjne :

parking - miejsce zastrzeżone
24Znak D-18b , parking zadaszony D-18b Znaki informacyjne :

parking zadaszony
25Znak D-20 , koniec postoju taksówek D-20 Znaki informacyjne :

koniec postoju taksówek
26Znak D-21 , szpital D-21 Znaki informacyjne :

szpital
27Znak D-21a , policja D-21a Znaki informacyjne :

policja
28Znak D-22 , punkt opatrunkowy D-22 Znaki informacyjne :

punkt opatrunkowy
29Znak D-23 , stacja paliwowa D-23 Znaki informacyjne :

stacja paliwowa
30Znak D-23a , stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów D-23a Znaki informacyjne :

stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
31Znak D-24 , telefon D-24 Znaki informacyjne :

telefon
32Znak D-25 , poczta D-25 Znaki informacyjne :

poczta
33Znak D-26 , stacja obsługi technicznej D-26 Znaki informacyjne :

stacja obsługi technicznej
34Znak D-26a , wulkanizacja D-26a Znaki informacyjne :

wulkanizacja
35Znak D-26b , myjnia D-26b Znaki informacyjne :

myjnia
36Znak D-26c , toaleta publiczna D-26c Znaki informacyjne :

toaleta publiczna
37Znak D-26d , natrysk D-26d Znaki informacyjne :

natrysk
38Znak D-27 , bufet lub kawiarnia D-27 Znaki informacyjne :

bufet lub kawiarnia
39Znak D-28 , restauracja D-28 Znaki informacyjne :

restauracja
40Znak D-29 , hotel (motel) D-29 Znaki informacyjne :

hotel (motel)
41Znak D-30 , obozowisko (kemping) D-30 Znaki informacyjne :

obozowisko (kemping)
42Znak D-31 , obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep D-31 Znaki informacyjne :

obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep
43Znak D-32 , pole biwakowe D-32 Znaki informacyjne :

pole biwakowe
44Znak D-33 , schronisko młodzieżowe D-33 Znaki informacyjne :

schronisko młodzieżowe
45Znak D-34 , punkt informacji turystycznej D-34 Znaki informacyjne :

punkt informacji turystycznej
46Znak D-34a , informacja radiowa o ruchu drogowym D-34a Znaki informacyjne :

informacja radiowa o ruchu drogowym
47Znak D-35 , przejście podziemne dla pieszych D-35 Znaki informacyjne :

przejście podziemne dla pieszych
48Znak D-35a , schody ruchome w dół D-35a Znaki informacyjne :

schody ruchome w dół
49Znak D-36 , przejście nadziemne dla pieszych D-36 Znaki informacyjne :

przejście nadziemne dla pieszych
50Znak D-36a , schody ruchome w górę D-36a Znaki informacyjne :

schody ruchome w górę
51Znak D-37 , tunel D-37 Znaki informacyjne :

tunel
52Znak D-38 , koniec tunelu D-38 Znaki informacyjne :

koniec tunelu
53Znak D-40 , strefa zamieszkania D-40 Znaki informacyjne :

strefa zamieszkania
54Znak D-41 , koniec strefy zam. D-41 Znaki informacyjne :

koniec strefy zam.
55Znak D-44 , strefa parkowania D-44 Znaki informacyjne :

strefa parkowania
56Znak D-45 , koniec strefy parkowania D-45 Znaki informacyjne :

koniec strefy parkowania
57Znak D-48 , zmiana pierwszeństwa D-48 Znaki informacyjne :

zmiana pierwszeństwa
58Znak D-39 , dopuszczalne prędkości D-39 Znaki informacyjne :

dopuszczalne prędkości
59Znak D-42 , obszar zabudowany D-42 Znaki informacyjne :

obszar zabudowany
60Znak D-43 , koniec obszaru zabudowanego D-43 Znaki informacyjne :

koniec obszaru zabudowanego
61Znak D-46 , droga wewnętrzna D-46 Znaki informacyjne :

droga wewnętrzna
62Znak D-47 , koniec drogi wewnętrznej D-47 Znaki informacyjne :

koniec drogi wewnętrznej
63Znak D-49 , pobór opłat D-49 Znaki informacyjne :

pobór opłat
64Znak D-50 , zatoka D-50 Znaki informacyjne :

zatoka
65Znak D-51 , automatyczna kontrola prędkości D-51 Znaki informacyjne :

automatyczna kontrola prędkości